#05 Sun Rays Sandals
#05 Sun Rays Sandals
#05 Sun Rays Sandals
#05 Sun Rays Sandals
#05 Sun Rays Sandals
#05 Sun Rays Sandals

Youthquake Shoes

#05 Sun Rays SandalsBG
Структура, основно направена с чук и длето в ръка. Изработена изцяло от кожа и велур, "CONSTRUCTA" е нашата визия за обувката като скулптура. Многопластова любов и изграден комфорт с характер.

"CONSTRUCTA" е за многопластовата жена със собствено мнение. Тази, която е естествена, изпълнена с любов, топлина и свобода. ❤️

  • 20 часа изработка
  • най-малко 24 часа престой на калъп
  • табан от кожа
  • ходило от гьон
  • кожен хастар


EN
Structure, mainly made with a hammer and chisel in hand, handmade entirely of leather and suede, "CONSTRUCTA" is our vision of the shoe as a sculpture. Multi-layered love and built comfort with character.

"CONSTRUCTA" is for the multi-layered woman with her own opinion. The one that is natural, filled with love, warmth and freedom. ❤️

  • 20 hours of craftsmanship
  • at least 24 hours idle time on a mold
  • leather sole and insole
  • leather lining