Замяна и връщане | Return Policy


BG
(scroll down for English)

ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

Ако Вашата покупка не е точно това, което търсите, имате 14 дни от получаването на поръчката ви, за да организирате замяната или връщането й. За да стартирате и планирате замяна или връщане, свържете се с нас на contact@pesh.bg и изпратете вашите продукти обратно до нас.

Клиентите извън ЕС могат да носят отговорност за данъците и митата.

Направената от нас доставка ще бъде таксувана. Разходите в рамките на България са 6лв, на ЕС- 18 евро, а извън ЕС - 25 евро.

Анулации и възстановявания

Ако искате да анулирате поръчката си, трябва да уведомите нашия екип в рамките на 24 часа от подаването на поръчката чрез имейл на contact@pesh.bg. Случва се рядко, но учтиво Ви молим да имате предвид, че екипът ни не носи отговорност за неполучени имейли.

Сумата по поръчката Ви ще бъде възстановена чрез използвания от Вас метод на плащане. Молим, обърнете внимание, че може да отнеме до 10 работни дни, за да бъде отразена възстановената сума по сметката Ви.

Възстановявания за подаръчни карти

Сума по ваучер за подарък ще бъде възстановявана на купувача. Възстановяването може да бъде извършено в рамките на 14 дни след покупката на ваучера. Неизползваният баланс по ваучера не се възстановява, но може да бъде прехвърлен на нов ваучер след дискусия с нашия екип.

Моля, уверете се, че продуктите Ви са върнати нови и неизползвани. Когато тествате обувки и други продукти, моля, не забравяйте, че е важно да НЕ надрасквате повърхността (горна или долна част, ходило) или да не маркирате кутията за обувки.

Моля, тествайте обувките си на килим или подобна повърхност, тъй като нашите ходилата (подметките) на обувките Pesh.Art са много деликатни и могат лесно да се надраскат.

Върнатите продукти трябва също да включват всички части на продукта и опаковката, тъй като те се считат за част от продукта.

Елементи, които не отговарят на правилата и условията ни, няма да бъдат приети и ще Ви бъдат изпратени обратно.


Моля, изпълнете стъпките по-долу, за да върнете покупката си:

Изпратете ни имейл на contact@pesh.bg, за да изясните дали желаете да обменяте или връщате артикули.

Моля, не изпращайте Вашата размяна / връщане без нашето съгласие, тъй като тя няма да бъде обработена.

Потвърдете удобен адрес, час и телефонен номер, за да можем да генерираме товарителница.

Моля, отпечатайте своя етикет. В рамките на България е нужно да посетите офис на спедитора.

Премахнете всички предишни куриерски маркери и етикети, и прикрепете новия отпечатан транспортен етикет (товарителница) на опаковката.

След като получим и разгледаме елементите, възстановяването ще бъде кредитирано по първоначалния начин на плащане.
Обменът е безплатен и разходите по връщането ще бъдат приспаднати от сумата по възстановяването.


Възстановявания

След като бъдете получени и проверени, ще Ви изпратим имейл, за да Ви уведомим, че сме получили върнатата Ви стока. Цената за връщане ще бъде приспадната от сумата по възстановяването.


Елементи в SALE

В момента не могат да бъдат възстановени сумите от по продукти, закупени по време на разпродажба и не могат да бъдат закупени с допълнителна отстъпка.

Индивидуални поръчки

Продукти изработени по поръчка не подлежат на връщане. Въпреки това, за да бъдем максимално полезни, при нужда поръчката Ви може да бъде заменена. Замяната е възможна не повече от два пъти.

 

Невъзстановими разходи

Първоначалните разходи за доставка не се възстановяват. Стоките, закупени чрез ваучери за подаръчни карти, не могат да бъдат възстановени.

EN


EXCHANGE & RETURNS


If your purchase is not exactly what you are looking for, you have 14 days from receiving your order to arrange your exchange or return. To start and schedule your collection by contacting contact@pesh.bg and have your items sent back to us.

Customers outside the EU might be responsible for taxes and duties.

Shipping for returns will be charged, the cost within the EU is 18 euros and outside the EU 25 euros.

Cancellations and Refunds

If you would like to cancel your order, you must notify our Team within 24 hours of placing the order at contact@pesh.bg
You will be refunded via the original payment method. Please note, it can take up to 10 working days for refunds to appear in your account.

Refunds for Gift Cards
Refunds for gift subscribers will be issued to the purchaser. Refunds can be made within 14 days after the purchase of the voucher. Any unused voucher balance is not refunded but can be transferred to a new voucher after a discussion with our team.

Please make sure your items are returned new and unused. When trying on shoes, please be mindful not to scratch the soles or mark the shoe box. Please try on your shoes on a carpet or similar platform, as our soles are very delicate and can be scratched easily. Returns must also include all parts of the product and the packaging, as these are considered part of the product. 
Items that do not meet our policy will not be accepted and will be sent back to you. 

Please follow the steps below to return your purchase:

  1. Email us at contact@pesh.bg to clarify whether you wish to exchange or return items. Please do not ship your exchange/return back without our authorisation, as it will not be processed.
  2. Confirm a convenient address, time and telephone number in order for us to generate a pick up label.
  3. Please print out your pick up label. DHL will get in touch with you in order to make arrangements at your convenience.  
  4. Remove all previous labels and attach the new printed pick up label to your package. 
  5. Once we receive and examine the items, your refund will be credited to the original payment method. 
  6. Exchanges are free of charge and the cost of return will be deducted from your refund. 

When trying on shoes, please be mindful not to scratch the soles or mark the shoe box. Returns must also include all parts of the product and the packaging, as these are considered part of the product.

Refunds 

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. The cost of return will be deducted from your refund. 


Items on SALE 

At this moment items on SALE cannot be refunded and cannot be purchased with any additional discount.

 

Non-refundable costs

Original shipping costs are non-refundable. Items purchased through Gift Cards vouchers cannot be refunded.